ISPARTA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRASIN TESPITI

Kültür, kavramının pek çok tanımı olsa da; insanın doğa karşısında doğa ile birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her şeydir. Bir diğer tanıma göre; Kültür, bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan değerlerin tümüdür. Kültür, insanın düşündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranış ve yaşayış biçimleri) ve ürettiği (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsamaktadır. Bir toplumun kültürünü yansıtan taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıkları ile somut olmayan özellikteki tüm kültür unsurları, gelecek kuşaklara aktarılmak üzere “kültürel miras” olarak kabul edilmektedir.

Kültürel mirasın tespiti ve korunmasına ilişkin çalışmalar, uluslararası platformlarda düzenlenen sözleşmeler ile belirlenen yönergelere uygun olarak toplumlar arası diyalog, uyum ve bunların sürdürebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu aynı zamanda çağdaş toplumların kimlik, köken ve tarihsel gelişimlerinin anlaşılmasına yardımcı olan bir bilgi birikimidir. Toplumların yerel değerlerini koruması ve gelecek kuşaklara aktarması küre-yerellik (küreselleşme ve yerelleşme) bağlamında toplumsal kimlik çeşitliliğinin korunmasında da önemli bir yer tutmaktadır.

Kültürel mirasın "Somut Olmayan Kültürel Miras", aynı zamanda “Yaşayan Miras” olarak da adlandırılan, boyutu UNESCO’nun belirlediği uluslararası kriterlere göre; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgiyi ve becerileri içermektedir. Gelecek kuşaklara aktarılan somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların doğa ve tarihle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden üretilirken, toplumsal kimlik ve çeşitliliğe duyulan saygıya katkıda bulunmaktadır.

Isparta İli ve çevresi, Anadolu'nun zengin ve kadim kültürel mirasından büyük oranda pay almış bir bölgedir. Tarih boyunca pek çok uygarlığın etkisi altında kalmış, bu bağlamda kültürel gelişimin ve etkileşimin önemli örneklerini

bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel mirasın somut örnekleri (antik kent, heykel, konak vb.) korunması ve kayıt altına alınması kadar somut olmayan kültürel mirasın korunması ve tespit edilmesi de önem arz etmektedir. Bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş pek çok kültürel unsur bulunmaktadır. Bu değerlerin tespiti, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması toplumsal bir sorumluluktur.

Kaynaklar:
Aliağaoğlu, A. 2004 “Sosyokültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2): 55 69.

Güvenç, B. 1994 İnsan ve Kültür, İstanbul. Hançerlioğlu, O. 2007 Toplum Bilim Sözlüğü, İstanbul.
http://www.unesco.org.tr
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/

Son Eklenenler
Aslan Baba Türbesi
Aslan Baba Türbesi

Isparta’nın merkezindeki Lagus Köyü, Köy İçi Mevkii’nde konumlanmaktadır. Yapının güney yönünden yola kadar uzanan, ağaçlık bir açık alan bulunmakta ve bu alanda kutlamalar, anma törenleri ve belirli günlerde etkinlikler düzenlenmektedir.

Yunus Emre Türbesi
Yunus Emre Türbesi

Türbe, Isparta İli Gönen İlçesi Pazar Mahallesi’nde yüksekçe bir mevkide konumlanmıştır. Belirli tarihlerde düzenlenen (aşure günü vb.) etkinlikler sebebiyle türbe etrafında etkinlik alanı bulunmakta ve bu alan içerisinde davetlilerin yapılan etkinlikleri/gösterileri izleyebilecekleri bir amfi eğime uygun olarak düzenlenmiştir. Amfinin yanındaki yarı açık bir mekân ise yemek hazırlama bölümü olarak kullanılmaktadır. Amfinin karsısında protokol için ayrı bir yarı açık mekân oluşturulmuştur.

Özel Konut Alanları
Özel Konut Alanları

Gönen İlçesi’nin Manastır (Karabalçık) Mevkii’nde belirli bir aks üzerinde, bazı yapılarda su basman seviyesinde moloz taş ve üstünde kerpiç malzemeden, bazı yapıların ise tamamen yığma kerpiç malzemeden, eğime uygun olarak inşa edildiği görülmüştür.

Harita da Görüntüle
Kültürel Miras Adresleri