ISPARTA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TESPİTİ

Kültür, kavramının pek çok tanımı olsa da; insanın doğa karşısında doğa ile birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her şeydir. Bir diğer tanıma göre; Kültür, bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan değerlerin tümüdür. Kültür, insanın düşündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranış ve yaşayış biçimleri) ve ürettiği (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsamaktadır. Bir toplumun kültürünü yansıtan taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıkları ile somut olmayan özellikteki tüm kültür unsurları, gelecek kuşaklara aktarılmak üzere “kültürel miras” olarak kabul edilmektedir.

Kültürel mirasın tespiti ve korunmasına ilişkin çalışmalar, uluslararası platformlarda düzenlenen sözleşmeler ile belirlenen yönergelere uygun olarak toplumlar arası diyalog, uyum ve bunların sürdürebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu aynı zamanda çağdaş toplumların kimlik, köken ve tarihsel gelişimlerinin anlaşılmasına yardımcı olan bir bilgi birikimidir. Toplumların yerel değerlerini koruması ve gelecek kuşaklara aktarması küre-yerellik (küreselleşme ve yerelleşme) bağlamında toplumsal kimlik çeşitliliğinin korunmasında da önemli bir yer tutmaktadır.

Kültürel mirasın "Somut Olmayan Kültürel Miras", aynı zamanda “Yaşayan Miras” olarak da adlandırılan, boyutu UNESCO’nun belirlediği uluslararası kriterlere göre; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgiyi ve becerileri içermektedir. Gelecek kuşaklara aktarılan somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların doğa ve tarihle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden üretilirken, toplumsal kimlik ve çeşitliliğe duyulan saygıya katkıda bulunmaktadır.

Isparta İli ve çevresi, Anadolu'nun zengin ve kadim kültürel mirasından büyük oranda pay almış bir bölgedir. Tarih boyunca pek çok uygarlığın etkisi altında kalmış, bu bağlamda kültürel gelişimin ve etkileşimin önemli örneklerini

bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel mirasın somut örnekleri (antik kent, heykel, konak vb.) korunması ve kayıt altına alınması kadar somut olmayan kültürel mirasın korunması ve tespit edilmesi de önem arz etmektedir. Bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş pek çok kültürel unsur bulunmaktadır. Bu değerlerin tespiti, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması toplumsal bir sorumluluktur.

Kaynaklar:
Aliağaoğlu, A. 2004 “Sosyokültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2): 55 69.

Güvenç, B. 1994 İnsan ve Kültür, İstanbul. Hançerlioğlu, O. 2007 Toplum Bilim Sözlüğü, İstanbul.
http://www.unesco.org.tr
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/

Son Eklenenler
Hamursuz
Hamursuz

Yalvaç ilçesine özgü geleneksel lezzetlerinden olan hamursuzun yörede önemli bir yeri vardır. Düğünlerde özellikle erkek evine gönderilir. Ekmeğin yumuşak olmasını sağlamak için patates püresi ilave edilerek iyice yoğrulur. Hazırlanan hamur “beze” denilen parçalara ayrılır. Oklava yardımı ile ince bir şekilde açılan hamura

Ekmek Yapımı
Ekmek Yapımı

Ekmek, Anadolu’da temel besin maddelerinin başında gelir ve bu nedenle her yörede ekmek ile ilgili çok geniş bir kültür oluşmuştur. Hamurun mayalanıp kabarmaya başladığında kuvvetli bir şekilde tekrar yoğrulmasına “kayısısını kırmak” denir. “Eseran” adı verilen hamur kesmekte kullanılan bir alet yardımıyla,

Keşkek
Keşkek

Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden olan keşkek, Yalvaç ilçesinde özgün bir şekilde hazırlanır ve her öğün tüketilen önemli yemeklerden biridir. Kaburga etinin tuzla kurutulmasıyla yapılan pastırma, bir gece önceden tuzunun çıkması için suya ıslatılır ve keşkek pişirilecek çömleğin tabanına yerleştirilir.

Harita da Görüntüle
Kültürel Miras Adresleri