ISPARTA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MIRASIN TESPITI

Kültür, kavramının pek çok tanımı olsa da; insanın doğa karşısında doğa ile birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her şeydir. Bir diğer tanıma göre; Kültür, bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan değerlerin tümüdür. Kültür, insanın düşündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranış ve yaşayış biçimleri) ve ürettiği (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsamaktadır. Bir toplumun kültürünü yansıtan taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıkları ile somut olmayan özellikteki tüm kültür unsurları, gelecek kuşaklara aktarılmak üzere “kültürel miras” olarak kabul edilmektedir.

Kültürel mirasın tespiti ve korunmasına ilişkin çalışmalar, uluslararası platformlarda düzenlenen sözleşmeler ile belirlenen yönergelere uygun olarak toplumlar arası diyalog, uyum ve bunların sürdürebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu aynı zamanda çağdaş toplumların kimlik, köken ve tarihsel gelişimlerinin anlaşılmasına yardımcı olan bir bilgi birikimidir. Toplumların yerel değerlerini koruması ve gelecek kuşaklara aktarması küre-yerellik (küreselleşme ve yerelleşme) bağlamında toplumsal kimlik çeşitliliğinin korunmasında da önemli bir yer tutmaktadır.

Kültürel mirasın "Somut Olmayan Kültürel Miras", aynı zamanda “Yaşayan Miras” olarak da adlandırılan, boyutu UNESCO’nun belirlediği uluslararası kriterlere göre; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgiyi ve becerileri içermektedir. Gelecek kuşaklara aktarılan somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların doğa ve tarihle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden üretilirken, toplumsal kimlik ve çeşitliliğe duyulan saygıya katkıda bulunmaktadır.

Isparta İli ve çevresi, Anadolu'nun zengin ve kadim kültürel mirasından büyük oranda pay almış bir bölgedir. Tarih boyunca pek çok uygarlığın etkisi altında kalmış, bu bağlamda kültürel gelişimin ve etkileşimin önemli örneklerini

bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel mirasın somut örnekleri (antik kent, heykel, konak vb.) korunması ve kayıt altına alınması kadar somut olmayan kültürel mirasın korunması ve tespit edilmesi de önem arz etmektedir. Bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş pek çok kültürel unsur bulunmaktadır. Bu değerlerin tespiti, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması toplumsal bir sorumluluktur.

Kaynaklar:
Aliağaoğlu, A. 2004 “Sosyokültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2): 55 69.

Güvenç, B. 1994 İnsan ve Kültür, İstanbul. Hançerlioğlu, O. 2007 Toplum Bilim Sözlüğü, İstanbul.
http://www.unesco.org.tr
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/

Son Eklenenler
Hamursuz Yapımı
Hamursuz Yapımı

Yalvaç’ın meşhur geleneksel lezzetlerinden olan hamursuz yapımının tespiti için 05.02.2018 tarihinde Sinem Ekmek Hamursuz Fırınına gidilmiştir. Fırında yapılan görüşmeler sonucunda hamursuz yapına ilişkin veriler kayır altına alınmıştır. Hamursuz eski usulle inşa edilmiş taş fırınlarda yapılmaktadır. Görüşme yapılan Sinem Ekmek Hamursuz Fırını 2003 yılında işletme olarak açılmış. Fırında çalışan her bir kişinin görev paylaşımı mevcut. İşletme 5 yıldır açık olmasına karşın çalışanlar çocukluğundan bu yana mahalle fırınlarında bu mesleği icra etmektedirler.

Mahalle Frınında Börek Yapımı
Mahalle Frınında Börek Yapımı

Yalvaç’ın geleneksel lezzetlerinden olan börek yapımının tespiti için 05.02.2018 tarihinde Sinem Ekmek Hamursuz Fırınına gidilmiştir. Fırında yapılan görüşmeler sonucunda kabaklı, ıspanaklı, patatesli, peynirli börek yapımı hakkında veriler kayıt altına alınmıştır. Fırın eski usulle inşa edilmiş bir taş fırındır. Yalvaç’ta bu tür fırınlardan çok uzun yıllardır bulunmaktadır. Hatta eskiden beri her mahallede yer almakta ve mahalle fırını olarak bilinmektedir.

Gönen Gül Toplama ve Gül Yağı İmalatı
Gönen Gül Toplama ve Gül Yağı İmalatı

11.06.2017 tarihinde Isparta İli, Gönen İlçesi’nde gül bahçesi sahibi Uğur Özdel ve eşi Şükriye Özdel ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede gülün dikimi, bakımı, toplama zamanı ve şekli, satışı, gül yağı yapımı hakkında bilgiler alınmıştır.

Harita da Görüntüle
Kültürel Miras Adresleri