ISPARTA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TESPİTİ

Kültür, kavramının pek çok tanımı olsa da; insanın doğa karşısında doğa ile birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği her şeydir. Bir diğer tanıma göre; Kültür, bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan değerlerin tümüdür. Kültür, insanın düşündüğü (tavır, inanç, fikir ve değerler), yaptığı (davranış ve yaşayış biçimleri) ve ürettiği (sanat eserleri, el sanatları, diğer kültürel ürünler) unsurları kapsamaktadır. Bir toplumun kültürünü yansıtan taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıkları ile somut olmayan özellikteki tüm kültür unsurları, gelecek kuşaklara aktarılmak üzere “kültürel miras” olarak kabul edilmektedir.

Kültürel mirasın tespiti ve korunmasına ilişkin çalışmalar, uluslararası platformlarda düzenlenen sözleşmeler ile belirlenen yönergelere uygun olarak toplumlar arası diyalog, uyum ve bunların sürdürebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu aynı zamanda çağdaş toplumların kimlik, köken ve tarihsel gelişimlerinin anlaşılmasına yardımcı olan bir bilgi birikimidir. Toplumların yerel değerlerini koruması ve gelecek kuşaklara aktarması küre-yerellik (küreselleşme ve yerelleşme) bağlamında toplumsal kimlik çeşitliliğinin korunmasında da önemli bir yer tutmaktadır.

Kültürel mirasın 'Somut Olmayan Kültürel Miras', aynı zamanda “Yaşayan Miras” olarak da adlandırılan, boyutu UNESCO’nun belirlediği uluslararası kriterlere göre; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgiyi ve becerileri içermektedir. Gelecek kuşaklara aktarılan somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların doğa ve tarihle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden üretilirken, toplumsal kimlik ve çeşitliliğe duyulan saygıya katkıda bulunmaktadır.

Isparta İli ve çevresi, Anadolu'nun zengin ve kadim kültürel mirasından büyük oranda pay almış bir bölgedir. Tarih boyunca pek çok uygarlığın etkisi altında kalmış, bu bağlamda kültürel gelişimin ve etkileşimin önemli örneklerini bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel mirasın somut örnekleri (antik kent, heykel, konak vb.) korunması ve kayıt altına alınması kadar somut olmayan kültürel mirasın korunması ve tespit edilmesi de önem arz etmektedir. Bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş pek çok kültürel unsur bulunmaktadır. Bu değerlerin tespiti, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması toplumsal bir sorumluluktur.

Kaynaklar:
Aliağaoğlu, A. 2004 “Sosyokültürel Miras Turizmi ve Türkiye’den Örnekler”, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (2): 55 69.

Güvenç, B. 1994 İnsan ve Kültür, İstanbul. Hançerlioğlu, O. 2007 Toplum Bilim Sözlüğü, İstanbul.
http://www.unesco.org.tr
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/

Son Eklenenler
Hayvancılık
Hayvancılık

Yörüklerin geçim kaynağı tamamıyla hayvancılığa dayanmaktadır. Isparta ve çevresinde halen küçükbaş hayvancılık devam etmektedir. Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak beslenmesinin yanı sıra sütünden ve yününden de gelir elde edilir.

Barınma
Barınma

Isparta yaylalarına göçen Yörükler, aile genişliğine göre boyu ve direk sayısı belirlenerek çadır kurarlardı. Çadır çam ya da ardıç ağacından yapılan üç, beş veya yedi ana direkten oluşurdu. Isparta’da Sarıkeçili Yörüklerinin çadırlarının beş direkli olmasının nedeni İslam’ın beş şartına bağlanmaktadır

Yörüklerde Yeme – İçme Kültürü
Yörüklerde Yeme – İçme Kültürü

Yayla hayatında Yörükler koyun, keçi gibi hayvanların etinden, sütünden, yününden, kılından, boynuzundan ve derisinden faydalanmaktadırlar. Bunların başlıcaları; yoğurt, peynir, ağaz, tereyağı, dolaz, ve tuluktur. Yörüklerin geçmişten günümüze en önemli miraslarından birisi olan ve sütten yapılan yoğurt, deriye biriktirilir.

Harita da Görüntüle
Kültürel Miras Adresleri