1. ETAP

Proje Yürütücüsü (SDÜ, FEF, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı)
Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı
Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Tasarım Bölüm Başkanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü
Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Seyahat-Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, El Sanatları Bölüm Başkanlığı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanlığı
Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, El Sanatları Bölüm Başkanlığı
Radyo-Televizyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü