1. ETAP

Proje Yürütücüsü (SDÜ, FEF, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı)
Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ
SDÜ, FEF, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı
SDÜ, GSF, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığı
SDÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı
SDÜ, GSF, Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanlığı
SDÜ, GSF, Fotoğraf Bölüm Başkanlığı
SDÜ, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı
SDÜ, GSF, Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanlığı
SDÜ, Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Tasarım Bölüm Başkanlığı
ISUBÜ, Gönen MYO, Seyahat-Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
ISUBÜ, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanlığı
SDÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü