3. ETAP

Proje Yürütücüsü (SDÜ, FEF, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı)
Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
SDÜ, Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel, Türk Sanatları Bölümü
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Yüksek Lisans
SDÜ, GSF DEKANI, FEF, ARKEOLOJI BÖLÜM BAŞKANLIĞI