Deyişler ve Nefes

Isparta Soküm Tespitleri
Eşe Saygıvar
Eşe Saygıvar

Isparta Merkez Turhan Mahallesi’nde kaynak kişi olarak görüşülen Ese SAYGIVAR'dan yakım kayıtları alınmıştır. Saygıvar, Tahtacılar’ın kendilerine has tören ve eğlencelerinde nefesler söyler.

Bektaş GÜNGÖR
Bektaş GÜNGÖR

Isparta’nın çeşitli bölgelerine yerleşen Tahtacı ve Abdalların da kendilerine has ayinlerinde (cemlerinde) oynadıkları oyunlar vardır. Bunlar; “Samah” ya da “Semah” olarak adlandırılır. Isparta Gönen İlçesi’nde, zeybek oyunlarının yanı sıra semahlar da oynanmaktadır. Semahlar bağlama

Rahime ÖZTÜRK
Rahime ÖZTÜRK

Alevi Bektaşi geleneği Isparta Merkez köylerinde de görülmektedir. 1906 yılında Merkez Ali Köy’de doğan Merhum Rahime ÖZTÜRK “Hak nasip eylese dergâha varsam” başlıklı Hz. Ali’ye övgüler düzen nefeslerden birini seslendirmiştir; Nefesin sözleri Hatay mahlasıyla çok sayıda şiiri bulunan Safevi devletinin kurucusu Şah İsmail’e aittir.

Vahide AKSOY - Şenel EGiN, Vahide AKSOY ve Şenel EĞİN ile yapılan eski adı Baladız olan Gümüşgün Köyü’ndeki alan çalışmalarında bu müzik türleri derlenmiştir. Alevi Bektaşi Edebiyatı’nın, edebi değer taşıyan şiirlerini müzik ile seslendirilmesine nefes denir. Isparta’daki Gümüşgün Köyü’nden derlenen deyişler, nefesler kaynak kişi olarak Vahide AKSOY’un ve Şenel EĞİN’in seslendirmesi ile kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınanlar arasında yöredeki anonim nitelikte olan ve kadınlar tarafından söylenen düğün folklorunun önemli unsurlarından “Gelin Ağlatması” veya “gelin okşaması”, “kına yakması”, “kına havası” vb. söz ağırlıklı müzik türleri de bulunmaktadır.
Vahide AKSOY - Şenel EGiN

Vahide AKSOY ve Şenel EĞIN ile yapılan eski adı Baladız olan Gümüşgün Köyü’nde bazı müzik türleri derlenmiştir. Alevi Bektaşi Edebiyatı’nın, edebi değer taşıyan şiirlerini müzik ile seslendirilmesine nefes denir. Aleviler arasında On İki İmam hakkında yazılan, söylenen birçok deyiş ve nefesler vardır.

İsmali Uslu,  Güvende, sazda söylendiği gibi saz olmadan çıplak seslede nefes söylenmektedir. Aliköye has şive ve tavrıyla çıplak sesiyle “ Sultan Süleymana ganmayan Dünya” nefesini söylemiştir. Nefesin sözleri hatayi mahlasıyla çok sayıda şiiri bulunana safevi devletinin kurucusu Şah İsmail’e aittir.
İsmali Uslu

1932 doğumlu olan İsmali USLU yıllardır Aliköyü Cemlerinde güvendelik yapmaktadır. Nefes söyleyemektedir. Güvende; zakir, aşık anlamı taşıyan on iki erkandan biridir ve, sazla söylendiği gibi saz olmadan çıplak sesle de söylenmektedir. Aliköy’e has şive ve tavrıyla

İsmail Aşık
İsmail Aşık

İsmail Âşık 1955 yılında tahtacı türkmenlerinin ağaç kestikleri ve kendilerince “makta” diye adlandırılan bölgede dünyaya gelmiştir. Makta, Aziziye’nin Samas yaylasında bulunmaktadır. İsmail Âşık “tahtacı” diye nitelendirilen insanların kendilerine has törenlerinde, eğlencelerinde bağlama çalar,

Biz Neredeyiz?
Google Harita