Düllük Oyunu
Çelik-Çomak oyununun farklı bir türü olan Düllük Oyunu iki tane sopayla oynanır. Çocuklar ilk önce yere bir küçük çukur kazar ve sopanın uçlarını hafif düzleştirerek bu sopayı çukurun üzerine yerleştirirler. Sırası gelen çocuk elindeki diğer sopayla yerdeki sopayı vurmaya çalışır. Bu sırada diğer çocuklar sıralarını beklerler. Sopa vurulduktan sonra yerdeki sopanın altından destekle havaya fırlatılır ve vurulur. Sopayı en uzağa atan oyunu kazanır (Sütçüler İlçesi, Aşağıyaylabel Köyü, Hamit SELVİ).