Şehit Fethi Bey (Kesikbaş)
Şehit Fethi Bey (Kesikbaş)

Kesikbaş Camii’nin alt katında 44 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Özcan Demirkup (65) doğduğundan beri Isparta’da yaşamaktadır. Demirkup, dedelerinden ve büyüklerinden duyduğu Kesikbaş Türbesi’nin hikâyesini şu şekilde anlatmaktadır. “Isparta’da dağın eteklerinde üç beş Moğol Mahallesi varmış.

Su Gözü
Su Gözü

Yalvaç’ın Bağkonak Köyü’nde halkın su ihtiyacını karşıladığı akarsuyun, akmaması üzerine köylüler, bir kişinin eline silah vererek suyun gözünde beklemesini ve su geldiğinde haber vermelerini isterler. Fakat su geldiğinde rengi kırmızıdır. Halk, halk kırmızı suyu “kan istiyor” şeklinde yorumlayarak kurban kesmişlerdir.

Kutlu Türbe
Kutlu Türbe

Yalvaç Ayvalı Köyünde Sadık ve Satı adında iki yatır bulunmaktadır. Bu türbeye her köyden adak adanmaya gelinir. Gelini veya çocuğu olmayanlar adak adayıp, kurban keserler. Şaziye YILDIZ, teyzesinin bu türbeyi temizlediğini ve gelenleri onun sattığını (adadığını) aktarır.

Aşık Dede
Aşık Dede

İki tepenin arasında bulunan Çetince Köyü Yalvaç’da yer almaktadır. Köyde meydana gelen bir savaşta halk tepenin birine çıkarak düşmanların geldiğini görür. Bu savaş Kanlı Ova’da 17 Eylül 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı’dır. Savaşın Erenkilit Cephesi’nde düşmanlar Âşık Dede’yi boynunu keserek öldürür.

Dumağı Deliği
Dumağı Deliği

Körküler Köyü’nde anlatıcılar Doğucalı Dede olarak bilinen ormanlık alanda ve Dedeli denilen yerde ağaç kesmediklerini, akşamları burada dolaşmadıklarını aktarırlar. Daha önce ağaç kesenlerin başına kötü işler geldiğine, çocuklarıyla aralarının bozulduğuna inanılmakta, hatta ağaç kesen bir kişinin çocuğunun öldüğü bile söylenmektedir.

Biz Neredeyiz?
Google Harita