Dumağı Deliği
Dumağı Deliği

Körküler Köyü’nde anlatıcılar Doğucalı Dede olarak bilinen ormanlık alanda ve Dedeli denilen yerde ağaç kesmediklerini, akşamları burada dolaşmadıklarını aktarırlar. Daha önce ağaç kesenlerin başına kötü işler geldiğine, çocuklarıyla aralarının bozulduğuna inanılmakta, hatta ağaç kesen bir kişinin çocuğunun öldüğü bile söylenmektedir.

Aşık Dede
Aşık Dede

Çetince Köyü iki tepe arasında kalan alanda kurulmuştur. Burada bir savaş olur. Köy halkı savaş sırasında tepelerden birine çıkar ve düşman ordusunun geldiğini görür. 1176 yılının 17 Eylül günü Kanlı Ova (Myriokephalon) savaşının Erenkilit Cephesi savunmasında düşmanlar Âşık Dede’yi öldürür ve boynunu keser.

Kutlu Türbe
Kutlu Türbe

Yalvaç Ayvalı Köyünde Sadık ve Satı adında iki yatır bulunmaktadır. Bu türbeye her köyden adak adanmaya gelinir. Gelini veya çocuğu olmayanlar adak adayıp, kurban keserler. Şaziye Yıldız, teyzesinin bu türbeyi temizlediğini ve gelenleri onun sattığını (adadığını) aktarır. Bu türbeye satılan (adanan) kişilerin kırk gün

Su Gözü
Su Gözü

Köylünün su ihtiyacını karşıladığı akarsuyun bir gün suyu kesilmiş. Köy halkı da elinde silahla bir vatandaşı bu suyun gözüne dikmiş ve su geldiğinde haber vermesini istemiş. Köyün suyu gelmiş fakat su kırmızı akıyormuş. Köy halkı da kırmızı suyu kan istiyor diye yorumlayarak kurban kesmişler.

Kesikbaş
Kesikbaş

Isparta’da göçle gelen kişiler tarafından kurulan üç ya da beş kadar Moğol Mahallesi varlığından söz edilir. O dönemlerde meydana gelen mahalle savaşları ve kavgalarında Feti Bey’in başının koptuğunu anlatılmaktadır.

Biz Neredeyiz?
Google Harita