Geleneksel Kıyafetler

El Sanatları
Isparta Soküm Tespitleri
Geleneksel Kıyafetler
Toplumların örf, adet, gelenek, görenekleri ile şekillenen kıyafetler, geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan önemli kültür miraslarındandır. Coğrafi konum, sosyal statü, ekonomik yapı ve inançlarla şekillenip çeşitlenen kıyafetlerin en özel örneklerinden biri gelin kıyafetleridir. Isparta’da gelinler, şalvar, içlik, üç etek, delme (yelek), kuşak, öncük, bel boncuğu ve ayağa giyilen yün çorap, şal olmak üzere on parçadan oluşmuş kumaş adı verilen kıyafeti giyerler. Bu kıyafet yörede düğün süresince yeni gelin olmuş her kadının giydiği bir kıyafettir. Genel olarak çok renkli olan bu kıyafetler düğün sonrası da gelin tarafından gelin ardı denilen misafir ağırlama süresince de giyilmektedir. Ayrıca gelin, keçe başlık, ziliflik, ikilik, çığa, gırpıntı, uştu, poçu ve pullu olmak üzere sekiz bölümden oluşan özel bir başlık takar. Gelin kıyafetlerinin en belirgin ve tipik özelliği başlıklardır. Günlük kadın giyiminde de şalvar, entari ve önlükten oluşan bir kıyafet giyilmektedir. Başlıksız olarak giyilen bu kıyafetin renkleri parlak olmayan tonlarında ve gösterişsizdir.