Geleneksel Kıyafetler

Isparta Soküm Tespitleri
Geleneksel Kıyafetler
Geleneksel Kıyafetler

Toplumların örf, adet, gelenek, görenekleri ile şekillenen kıyafetler, geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan önemli kültür miraslarındandır. Coğrafi konum, sosyal statü, ekonomik yapı ve inançlarla şekillenip çeşitlenen kıyafetlerin en özel örneklerinden biri gelin kıyafetleridir.

Biz Neredeyiz?
Google Harita