İsmail Aşık
İsmail Aşık 1955 yılında tahtacı türkmenlerinin ağaç kestikleri ve kendilerince “makta” diye adlandırılan bölgede doğdu. Makta aziziye’nin samas yaylasında bulunuyor. İsmail Aşık “tahtacı” diye nitelendirilen insanların kendilerine has törenlerde eğlencelerde bağlama çalar, türkü ve nefes söyler. İsmail Aşık tahtacı türkmenlerinin ağıt geleneğinde olan “tın tın” adıyla yörede bilinen cenazenin başında söylenen ağıtların doğaçlamayla yapıldığın söylemiştir. “bici bici” köylerde düğün ve eğlencelerde kadınların söyleyip oynadıkları bir kız oyunu olarak seslendirilmektedir. Jandarma zeybeği yörede bir çok türüne rastlanılan zeybek oyunlarından biridir.