İsmail Aşık
İsmail Âşık 1955 yılında tahtacı türkmenlerinin ağaç kestikleri ve kendilerince “makta” diye adlandırılan bölgede dünyaya gelmiştir. Makta, Aziziye’nin Samas yaylasında bulunmaktadır. İsmail Âşık “tahtacı” diye nitelendirilen insanların kendilerine has törenlerinde, eğlencelerinde bağlama çalar, türkü ve nefes söylemektedir. İsmail Aşık tahtacı Türkmenlerinin ağıt geleneğinde olan ve “tın tın” adıyla bilinen -cenazenin başında söylenen- ağıtların doğaçlamayla yapıldığın söylemiştir. “bici bici” köylerde düğün ve eğlencelerde kadınların söyleyip oynadıkları bir kız oyunu olarak seslendirilmektedir. Jandarma zeybeği ise yörede birçok türüne rastlanılan zeybek oyunlarından biridir.