Hakkımızda

Proje

“Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Projesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Projenin amacı, Isparta kent merkezi başta olmak üzere, ilçe ve köylerinde somut olmayan kültürel mirasın tespit edilmesi, belgelenmesinin sağlanması, envanterlenmesi ve toplanan verilerin dijital ortama aktarılmasıdır. Isparta’nın konumu gereği kültürel anlamda kavuşum noktası olması, pek çok kültüre açık olmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda hangi geleneklerin yerel özellikler taşıdığı ve hâlâ devam edilip edilmediği ile dış kaynaklı geleneklerin yerel unsurlarla nasıl kaynaştığının belirlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu proje, Isparta kent belleğinin oluşturulması için önemli bir adım olacaktır.

Proje kapsamında elde edilen verilerin (ses, fotoğraf ve görüntü kayıtları) oluşturulan kurul gözetiminden geçtikten sonra öncelikle bir web sitesinin oluşturulması ile internette yayınlanması, daha sonra basılı yayın olarak paylaşılması hedeflenmiştir.

Proje Ana Başlıkları

A) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.)
B) Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),
C) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, ölüm, festivaller vb. kutlamalar),
D) El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi, dericilik, keçecilik, saraçlık, semercilik ve nalbantlık gibi yok olmuş veya yok olmak üzere olan geleneksel el sanatlarının tespiti)
E) Somut olmayan kültürel mirasın mekânla ilişkisi bakımından Kırsal Mimari Mirası örneklerinin tespiti;
F) Yaşayan insan hazineleri, proje ile Isparta'da somut olmayan kültürel mirasın temsilcilerinin tespit edilmesi ve tanıtılması;
G) Yöresel yeme-içme kültürü ve bitki kültürünü araştırmalarını kapsamaktadır.
H) Diğer öngörülemeyen kültürel unsurlar

Son Eklenenler
Doğal Boya
Doğal Boya

11. Yüzyıldan itibaren Isparta ve çevresine yerleşen Yörük ve Türkmen gruplarının sanatsal üretimlerinden biri de dokumalardır. Dokumaları değerli kılan unsurlar; malzeme, teknik ve...

ISPARTA SOKÜM TANITIM 1
ISPARTA SOKÜM TANITIM 1

ISPARTA SOKÜM TANITIM 2
ISPARTA SOKÜM TANITIM 2

Biz Neredeyiz?
Google Harita