Hakkımızda

Proje

“Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Projesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Projenin amacı, Isparta kent merkezi başta olmak üzere, ilçe ve köylerinde somut olmayan kültürel mirasın tespit edilmesi, belgelenmesinin sağlanması, envanterlenmesi ve toplanan verilerin dijital ortama aktarılmasıdır. Isparta’nın konumu gereği kültürel anlamda kavuşum noktası olması, pek çok kültüre açık olmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda hangi geleneklerin yerel özellikler taşıdığı ve hâlâ devam edilip edilmediği ile dış kaynaklı geleneklerin yerel unsurlarla nasıl kaynaştığının belirlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu proje, Isparta kent belleğinin oluşturulması için önemli bir adım olacaktır.

Proje kapsamında elde edilen verilerin (ses, fotoğraf ve görüntü kayıtları) oluşturulan kurul gözetiminden geçtikten sonra öncelikle bir web sitesinin oluşturulması ile internette yayınlanması, daha sonra basılı yayın olarak paylaşılması hedeflenmiştir.

Proje Ana Başlıkları

A) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.)
B) Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.),
C) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, ölüm, festivaller vb. kutlamalar),
D) El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi, dericilik, keçecilik, saraçlık, semercilik ve nalbantlık gibi yok olmuş veya yok olmak üzere olan geleneksel el sanatlarının tespiti)
E) Somut olmayan kültürel mirasın mekânla ilişkisi bakımından Kırsal Mimari Mirası örneklerinin tespiti;
F) Yaşayan insan hazineleri, proje ile Isparta'da somut olmayan kültürel mirasın temsilcilerinin tespit edilmesi ve tanıtılması;
G) Yöresel yeme-içme kültürü ve bitki kültürünü araştırmalarını kapsamaktadır.
H) Diğer öngörülemeyen kültürel unsurlar

Son Eklenenler
Güle Çıktım Gülmedim
Güle Çıktım Gülmedim

Türkü, Keçiborlu’nun Ardıçlı Köyü’nde İbrahim YURDAKUL’dan derlenmiştir. Türk Halk Müziğinde uzun hava diye bilinen ezgiler bu yörede daha çok “gurbet havası” ve “guval” diye adlandırılır. Bu havalar genellikle tek başına kullanılmaz ve teke zortlatmasına bağlanır.

Koca Osman’ın Hanımı
Koca Osman’ın Hanımı

Zamanın birinde damat eve balık getirir ve annesine pişirmesi için verir. Balıklar pişince etrafa kötü bir koku yayılır çünkü annesi balıkların kafasını koparmayı unutmuştur. Pişen balıklar yenmez ve evin mor kedisine verilir. Balıkları yiyen kedi ölür ve bunun üzerine türkü yazılır.

Değirmen Türküleri
Değirmen Türküleri

Bu türküler yörede değirmen taşında buğday öğütürken söylenen türkülerdir. Kadınlar yapılan işi daha eğlenceli kılmak için bu türküleri seslendirir. Seslendirilen şarkılardan biri “Emirdağı Türküsü” dür. Sözleri; Aygız bir gecelik işin var… topla şalvarını toz olur gelin…” diye başlar.

Biz Neredeyiz?
Google Harita