İncir Baba
İncir Baba

İncir Baba Türbesi’ne az sayıda, genelde çocuk sahibi olamayan ziyaretçiler gelmektedir. Eskiden türbenin iç duvarına bezden sembolik beşikler yapılıp asılırken günümüzde bu uygulama görünmemektedir.

Hızır Baba
Hızır Baba

Abdulkadir Geylani tarikatına mensubiyetinden ve kendi isminin de Abdulkadir olmasından dolayı “Hace-i Sultani Abdulkadir Geylani” diye tanınmıştır. Abdulkadir Efendi aslen Ispartalı olup Mevlana Ali Tusi’ye hizmet ederek, Hayali ile ders ortaklığı yapmıştır.

Şeyh Beşir (Arap Beşir) Dede
Şeyh Beşir (Arap Beşir) Dede

Türbeye gelen ziyaretçiler şifa amaçlı gelmektedir. Genelde sara hastalığı olan ziyaretçiler türbeyi ziyaret etmektedir. Türbeye gelen ziyaretçiler adak için bozuk para bırakmaktadır.

Andık Dede
Andık Dede

Arife Türel, türbe ile ilgili olarak şu bilgileri aktarmaktadır; “17 yıldır Isparta’da yaşıyorum. 1997 yılında kızımı dünyaya getirdim. Kızım, 4,5-5 aylıkken kilo almadığının farkına vardım. Kızımı Andık Deresi’ne (Dede) getirdik. Burada o zaman bir delik taş vardı. Cılız çocukları bu delik taştan geçirirlerdi.

Hızır Baba
Hızır Baba

Nakşibendi Tarikatından olan Hızır Abdal Sultan H. 880’li yıllarda o zaman bağlık-bahçelik olan türbesinin bulunduğu bölgeye gelerek yine burada H. 937 tarihinde vefat etmiştir. Hızır Baba Türbesi’ne gelen ziyaretçiler bolluk bereket, sağlık, çocuk sahibi ve iş sahibi olmak için gelmektedirler.

Veli Baba
Veli Baba

Dudu Külcü (85), türbe hakkında şunları anlatmaktadır; “Veli baba türbesine ziyaretçiler her türlü dilek için gelmektedir. Dilekleri kabul olan ziyaretçiler kurban kesmektedir. Genelde evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyenlerin ziyaret ettiği bir türbe statüsündedir. Eskiden türbenin yeri bilinmemektedir. Türbenin bulunduğu yerde ahır bulunmaktadır.

Şehit Mahmut Baba (Kan Dede)
Şehit Mahmut Baba (Kan Dede)

İnayet ÖZPARMAK, 1940 yılında Isparta merkezde dünyaya gelmiştir ve türbenin tam karşısında oturmaktadır. Kan Dede’nin Isparta’nın yedi kardeşlerinden biri olduğunu, beş tanesinin su kenarında bulunduğunu ve bunların koruyucu evliyalar olduğunu belirtmektedir.

Halife Sultan Pir-i Mehmet Efendi
Halife Sultan Pir-i Mehmet Efendi

Arife Türel (44), 1978 yılında Burdur’un Ağlasun İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. Arife hanım, Pir-i Mehmet Efendi Türbesi ile ilgili şu bilgileri paylaşmaktadır. “Benim mübareklere aşinalığım çok fazla, yaşadıklarımdan, rahatsızlıklarımdan dolayı Rabbim beni bambaşka bir maneviyatın içine çekti.

Yakup Baba ve Eyüp Baba
Yakup Baba ve Eyüp Baba

Türbenin içinde iki sanduka bulunmaktadır. Sandukanın birinin Yakup Dede’nin müridi, talebesi olduğu söylenen zata ait olduğu düşünülmektedir. Burada yatan zat, Eyüp Dede olarak adlandırılmaktadır.

Tez Murat Dede
Tez Murat Dede

Tez Murat Dede Türbesi, Doğancı Mezarlığı ile Yenice Mezarlığı arasında kalan yol üzerinde bulunmaktadır. Tez Murat Dede’nin kaçıncı yüzyılda yaşamış olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kesin olmamakla birlikte Şeyh Murat’ın Hicri 880 tarihinden önce vefat etmiş olabileceği tahmin edilmektedir.

Muharrem Dede
Muharrem Dede

Ahmet YESEVİ Hazretleri’nin talebesi ve Horasan piri olan Muharrem Dede, Isparta’nın Selçuklular tarafından fethinde büyük başarılar gösteren 7 kardeşten biri olduğu rivayet edilmektedir. Muharrem Dede Türbesi, 1955 yılında Ömer ÇELİKÖRS tarafından, Isparta'nın en yüksek tepesi

Hasan Hüseyin Baş Dede
Hasan Hüseyin Baş Dede

Türbe, Isparta’nın Yenice mahallesi’nde bulunmaktadır. Türbe, bir un değirmeninin giriş kapısının solunda merdiven altında bulunmaktadır. Değirmenin ikinci katında, bir oda içerisinde dua kitapları ve namazlıkların olduğu gözlemlenmektedir. Değirmenin atıl olması ve içerisinde değirmene ait

Tiryaki Dede
Tiryaki Dede

Türbeye her türlü dilek ve istek için gelip dualar okunmaktadır. Önceden Perşembe günleri mum yakıldığı fakat günümüzde bu ritüelin yapılmadığı bilinmektedir. Burdur’un Ağlasun ilçesinde 1978 yılında dünyaya gelen Arife TÜREL, yirmi iki yıldır Isparta’da yaşamaktadır.

Ihlamur Dede
Ihlamur Dede

Türbeye çok fazla ziyaretçinin gelmediğini, gelenlerin ise dua edip gittiğini fakat eskiden Cuma günleri ve Hıdırellez’de çok fazla ziyaretçisinin olduğunu belirtmektedir. Çocuğu olmayanların beşik, evi olmayanların küçük taşlardan ev yaptığını ve dua edip, mum dikip, çapıt (bez parçaları) bağladıklarını belirtmektedir.

Yunus Emre
Yunus Emre

Etkinlik hazırlıkları her yıl bir hafta önceden türbenin bahçesinde Aşure yapılacak alanın temizliği ve malzeme temini ile başlar. Aşure’nin yanı sıra Isparta düğün, kutlama ve çeşitli etkinliklerde ikram edilen “Kabune Pilavı” da yapılır. Aşure kaynatma hazırlıkları sabah saat 05:00 sularında başlar.

Aldan (Şeyh Alaaddin) Efendi
Aldan (Şeyh Alaaddin) Efendi

Ruhullah bey, Gülcü Mahallesi mezarlığının Isparta’nın en eski mezarlığı olduğunu, yapılan çalışmalar sonucunda 1700’lü yıllara kadar tarihinin uzandığını fakat Aldan (Şeyh Alaaddin) Efendi Türbesi’nin tarihinin tam olarak bilinmediğini belirtmektedir. Bir rivayete göre

Pir-i Efendi
Pir-i Efendi

1958 yılında Isparta’da dünyaya gelen Şengül Hanım, doğduğundan beri bu mahallede oturduğunu insanların bu türbeye çocuk sahibi olmak ve mide ağrısına çözüm bulmak için geldiğini belirtmektedir. Aslında türbenin her şeye faydalı olduğunu belirten Şengül Hanım türbeye para bırakıldığını,

Süt Dede
Süt Dede

Türbe, Yenice Mahallesi’nde bir evin bahçesinde bulunmaktadır. Türbe moloz taşlarla örülmüş ve düzensiz bir duvar örgüsüne sahiptir. Türbenin baş kısmında büyük bir çam ağacı bulunmaktadır. Oğuz YİĞİT, türbe hakkında bilgiler vermiştir. YİĞİT, doğma büyüme buralı

Biz Neredeyiz?
Google Harita