El Sanatları

Keçiborlu-Kozluca Köyü

1 BEĞENİ

HAKKINDA

01.

Keçiborlu El Sanatları Ahşap senek yapımı Keçiborlu Kozluca Köyünde yok olmak üzere olan bir el sanatıdır. Senek; su taşımak için kullanılan, karaçam ağacından oyularak yapılan, ağzın iki yanında ülük denilen içi oyuk, dışa doğru uzanmış boru tarzında çıkıntıları olan, yuvarlak-dar ağızlı, geniş gövdeli bir çeşit su testisidir.

YOL TARİFİ

02.

Keçiborlu-Kozluca Köyü

GENEL BİLGİ

03.

Keçiborlu El Sanatları Ahşap senek yapımı Keçiborlu Kozluca Köyünde yok olmak üzere olan bir el sanatıdır. Senek; su taşımak için kullanılan, karaçam ağacından oyularak yapılan, ağzın iki yanında ülük denilen içi oyuk, dışa doğru uzanmış boru tarzında çıkıntıları olan, yuvarlak-dar ağızlı, geniş gövdeli bir çeşit su testisidir.

Isparta Kültürel Miras

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Kültürel Miraslar Projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Isparta İli ve ilçelerinde bulunan kültürel miras örneklerinin tespit ve kültür zenginliklerinin topluma tanıtılmasıdır.

Sosyal Medya Biz