Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar

Keçiborlu

0 BEĞENİ

HAKKINDA

01.

İncesu köyü müziklerinde çalınan “kerem havası” ve Kozluca köyünde çalınan “kaval havası” yöre kültürünün ayırt edici özelliklerindendir. Düğünler de ve kına havalarında kadınlar çalgı olarak tef çalıp, kerem havası söyler ve bu türküleri “Kına Okşaması” olarak adlandırırlar. Aynı ritüelin Yalvaç ilçesindeki ismi ise “Gelin Okşaması”dır. Kına okşamaları, kına yakılmadan önce ve kına yakılırken söylenir. Kına Okşaması Çattılar ocak taşını ney ney ney aman Kurdular düğün aşını, kurdular düğün aşını ney ney ney aman Çağrın gızın gardaşını ney ney ney aman Gız gardaşsız gelin olmaz gelin olsa ata binmez ney ney aman Kozluca köyünde çobanlık yapmış olan Ali Yiğit, Batı müziği çalgısı olan blok flütü, özel bir üfleme ve tuşe tekniği kullanarak Türk halk müziği namelerini ve tavrını iyi derecede çalabilmektedir. Keçiborlu sözlü kültürün içerisinde masallar da önemli bir yer tutar. Yörede bilinen masallardan bazıları Anka Kuşu ve Helvacı Güzeli’dir. Anka Kuşu masalı, bir hükümdarın 3 oğlunun bir dev ile verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Üçkardeş dev ile olan mücadelede esir tutulan üç kız ile tanışırlar ve kızların yardımıyla devi bir kuyu içerisinde öldürürler. Fakat kardeşlerin en küçüğü diğerleri tarafından ihanete uğramış ve kuyuda esir kız ile mahsur kalmıştır. Bu büyük kuyuda yanındaki kız ile beraber çeşitli badirelerle karşılaşan çocuk, en son Anka kuşunun yardımıyla kuyudan kurtulur. Kurtulduktan sonra bu ihaneti Hükümdara anlatan çocuk, yanındaki güzel kızla evlenir, diğer kardeşleri ise yaptıkları suçtan dolayı hapse girerler.

YOL TARİFİ

02.

Keçiborlu

GENEL BİLGİ

03.

İncesu köyü müziklerinde çalınan “kerem havası” ve Kozluca köyünde çalınan “kaval havası” yöre kültürünün ayırt edici özelliklerindendir. Düğünler de ve kına havalarında kadınlar çalgı olarak tef çalıp, kerem havası söyler ve bu türküleri “Kına Okşaması” olarak adlandırırlar. Aynı ritüelin Yalvaç ilçesindeki ismi ise “Gelin Okşaması”dır. Kına okşamaları, kına yakılmadan önce ve kına yakılırken söylenir. Kına Okşaması Çattılar ocak taşını ney ney ney aman Kurdular düğün aşını, kurdular düğün aşını ney ney ney aman Çağrın gızın gardaşını ney ney ney aman Gız gardaşsız gelin olmaz gelin olsa ata binmez ney ney aman Kozluca köyünde çobanlık yapmış olan Ali Yiğit, Batı müziği çalgısı olan blok flütü, özel bir üfleme ve tuşe tekniği kullanarak Türk halk müziği namelerini ve tavrını iyi derecede çalabilmektedir. Keçiborlu sözlü kültürün içerisinde masallar da önemli bir yer tutar. Yörede bilinen masallardan bazıları Anka Kuşu ve Helvacı Güzeli’dir. Anka Kuşu masalı, bir hükümdarın 3 oğlunun bir dev ile verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Üçkardeş dev ile olan mücadelede esir tutulan üç kız ile tanışırlar ve kızların yardımıyla devi bir kuyu içerisinde öldürürler. Fakat kardeşlerin en küçüğü diğerleri tarafından ihanete uğramış ve kuyuda esir kız ile mahsur kalmıştır. Bu büyük kuyuda yanındaki kız ile beraber çeşitli badirelerle karşılaşan çocuk, en son Anka kuşunun yardımıyla kuyudan kurtulur. Kurtulduktan sonra bu ihaneti Hükümdara anlatan çocuk, yanındaki güzel kızla evlenir, diğer kardeşleri ise yaptıkları suçtan dolayı hapse girerler.

Isparta Kültürel Miras

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Kültürel Miraslar Projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Isparta İli ve ilçelerinde bulunan kültürel miras örneklerinin tespit ve kültür zenginliklerinin topluma tanıtılmasıdır.

Sosyal Medya Biz