Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar

Yalvaç

0 BEĞENİ

HAKKINDA

01.

Sözlü kültürün bir ürünü olan halk hikayeleri, efsaneler, destanlar gibi unsurlar aslında insanoğlunun yazılı olmayan tarihini oluştururlar. Özellikle halk hikayelerinin hakim olduğu coğrafyada, bu hikayelere olan inanç, korku ve beklenti hala devam etmektedir. Körküler köyünde orman içinde Doğucalı Dede olarak bilinen alanda ağaç kesmenin uğursuzluk ve türlü felaketlere neden olacağına inanılmaktadır ve bu konuyla ilgili bir çok hikaye anlatılmaktadır. Yine aynı yerdeki Dumağı Deliğinden geçen insanların öksürüklerinin geçtiğine inanılır. Sözlü aktarımla günümüze kadar gelmiş ve o bölgede yaşayan insanlar için anlam yüklenen yerler arasında, Çetince Köy’ünde Aşık Dede Tepesi, Ayvalı Köy’ünde Sadık ve Satı Türbesi, Bağkonak köyünde Su Gözü yer alır. Sözlü aktarımla aktarılan bu halk hikayeleri ve efsanelerin, kutsal bir yer olarak sayılmasının yanında yöredeki türkülerin kaynağı halk hikayeleri de olmuştur. Şayesde’nin Türküsü, Gülseren’in Türküsü, Nazik Türküsü, Abacılar Yokuşu Türküleri Yalvaç’a ait olan türküler arasında yer alır. Ayrıca kına vurma ritüellerinde gelin ve kadınlar önden def çalarak yürürken erkekler Yalvaç’a özgü olan düğün şarkılarıyla eşlik ederler: Aşağıdan gelen çifte dervişler Ayrılık ekmeğini yolda yemişler Bir güzeli bir çirkine vermişler Yemin olsun günahına girmişler…

YOL TARİFİ

02.

Yalvaç

GENEL BİLGİ

03.

Sözlü kültürün bir ürünü olan halk hikayeleri, efsaneler, destanlar gibi unsurlar aslında insanoğlunun yazılı olmayan tarihini oluştururlar. Özellikle halk hikayelerinin hakim olduğu coğrafyada, bu hikayelere olan inanç, korku ve beklenti hala devam etmektedir. Körküler köyünde orman içinde Doğucalı Dede olarak bilinen alanda ağaç kesmenin uğursuzluk ve türlü felaketlere neden olacağına inanılmaktadır ve bu konuyla ilgili bir çok hikaye anlatılmaktadır. Yine aynı yerdeki Dumağı Deliğinden geçen insanların öksürüklerinin geçtiğine inanılır. Sözlü aktarımla günümüze kadar gelmiş ve o bölgede yaşayan insanlar için anlam yüklenen yerler arasında, Çetince Köy’ünde Aşık Dede Tepesi, Ayvalı Köy’ünde Sadık ve Satı Türbesi, Bağkonak köyünde Su Gözü yer alır. Sözlü aktarımla aktarılan bu halk hikayeleri ve efsanelerin, kutsal bir yer olarak sayılmasının yanında yöredeki türkülerin kaynağı halk hikayeleri de olmuştur. Şayesde’nin Türküsü, Gülseren’in Türküsü, Nazik Türküsü, Abacılar Yokuşu Türküleri Yalvaç’a ait olan türküler arasında yer alır. Ayrıca kına vurma ritüellerinde gelin ve kadınlar önden def çalarak yürürken erkekler Yalvaç’a özgü olan düğün şarkılarıyla eşlik ederler: Aşağıdan gelen çifte dervişler Ayrılık ekmeğini yolda yemişler Bir güzeli bir çirkine vermişler Yemin olsun günahına girmişler…

Isparta Kültürel Miras

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Kültürel Miraslar Projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Isparta İli ve ilçelerinde bulunan kültürel miras örneklerinin tespit ve kültür zenginliklerinin topluma tanıtılmasıdır.

Sosyal Medya Biz