Yalvaç Arkeoloji Müzesi

Isparta

0 BEĞENİ

HAKKINDA

01.

2018 itibariyle eser sayısı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısı bakımından bölgenin en büyük müzesi olma özelliğine sahiptir. Müzedeki eserler, Prehistorya Salonu, Klasik Eserler Salonu, Etnografya Salonu ve St. Paul Salonu olmak üzere dört adet sergi salonu bulunmaktadır. Prehistorya Salonunda, Yalvaç’ın Tokmacık Beldesi, Güztepe mevkiinde keşfedilen Geç Miyosen (Turoliyen) Döneme (günümüzden yaklaşık 10-5 milyon yıl öncesi) ait fosiller, Tunç Çağ pişmiş toprak vazoları, ana tanrıça heykelcikleri ve idoller sergilenmektedir. Klasik Eserler Salonunda, Klasik Döneme ait değişik formda pişmiş topraktan yapılmış vazolar, Roma İmparatorluk Dönemine ait mermer heykeller, portreler, Pisidia Antiokheia antik kenti yakınlarındaki Men Kutsal Alanında bulunan eserler görülebilir. Bunun dışında ilk Roma imparatoru Augustus’un yaşarken yaptığı işlerin anlatıldığı Res Gestae Divi Augusti adlı Latince metnin Antiokheia’da ele geçen bölümleri, yine aynı metnin Uluborlu’da (Apollonia) bulunan Yunanca yazılmış bazı parçaları sergilenmektedir. Etnografya Salonunda ise yaklaşık olarak 12. yüzyılda Yalvaç’a yerleşen Türklerin kültürlerini yansıtan zengin bir koleksiyon görülebilir. St. Paul Salonunda bölgedeki Hristiyanlık Dönemine ait değişik eserler, Bizans Dönemine ait vaftiz havuzları bulunmaktadır.

YOL TARİFİ

02.

Isparta

GENEL BİLGİ

03.

2018 itibariyle eser sayısı, çeşitliliği ve ziyaretçi sayısı bakımından bölgenin en büyük müzesi olma özelliğine sahiptir. Müzedeki eserler, Prehistorya Salonu, Klasik Eserler Salonu, Etnografya Salonu ve St. Paul Salonu olmak üzere dört adet sergi salonu bulunmaktadır. Prehistorya Salonunda, Yalvaç’ın Tokmacık Beldesi, Güztepe mevkiinde keşfedilen Geç Miyosen (Turoliyen) Döneme (günümüzden yaklaşık 10-5 milyon yıl öncesi) ait fosiller, Tunç Çağ pişmiş toprak vazoları, ana tanrıça heykelcikleri ve idoller sergilenmektedir. Klasik Eserler Salonunda, Klasik Döneme ait değişik formda pişmiş topraktan yapılmış vazolar, Roma İmparatorluk Dönemine ait mermer heykeller, portreler, Pisidia Antiokheia antik kenti yakınlarındaki Men Kutsal Alanında bulunan eserler görülebilir. Bunun dışında ilk Roma imparatoru Augustus’un yaşarken yaptığı işlerin anlatıldığı Res Gestae Divi Augusti adlı Latince metnin Antiokheia’da ele geçen bölümleri, yine aynı metnin Uluborlu’da (Apollonia) bulunan Yunanca yazılmış bazı parçaları sergilenmektedir. Etnografya Salonunda ise yaklaşık olarak 12. yüzyılda Yalvaç’a yerleşen Türklerin kültürlerini yansıtan zengin bir koleksiyon görülebilir. St. Paul Salonunda bölgedeki Hristiyanlık Dönemine ait değişik eserler, Bizans Dönemine ait vaftiz havuzları bulunmaktadır.

Isparta Kültürel Miras

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Kültürel Miraslar Projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Isparta İli ve ilçelerinde bulunan kültürel miras örneklerinin tespit ve kültür zenginliklerinin topluma tanıtılmasıdır.

Sosyal Medya Biz