Toplumsal Uygulamalar-Ritüeller

Yenişarbademli

0 BEĞENİ

HAKKINDA

01.

Pek çok yöre de kuraklık zamanı yağmur yağması için Allah’a dua edilir. Bazen tek bir ağaç, bazen tek bir kuyu ya da bir araya gelmiş birkaç taş yağmur duasının somut mekânını oluşturur. Gölyaka köyünün kurucusu olduğu düşünülen “Ömer Dede Mezarı ve Medresesi”nin köy halkı için önemi büyük olup bu alanda “Yağmur Duası” ritüeli gerçekleşmektedir. Köy halkı tarafından kıtlık ve kuraklık dönemlerinde bu durumu önlemek amacıyla yağmur duasına çıkılmakta ve bu alanda kurban kesilip, adaklar adanmaktadır. Bu bağlamda toplumsal nitelikli olan ve çok eski dayanan yağmur duası geleneğinin halen bu yörede sürdüğü görülmektedir.

YOL TARİFİ

02.

Yenişarbademli

GENEL BİLGİ

03.

Pek çok yöre de kuraklık zamanı yağmur yağması için Allah’a dua edilir. Bazen tek bir ağaç, bazen tek bir kuyu ya da bir araya gelmiş birkaç taş yağmur duasının somut mekânını oluşturur. Gölyaka köyünün kurucusu olduğu düşünülen “Ömer Dede Mezarı ve Medresesi”nin köy halkı için önemi büyük olup bu alanda “Yağmur Duası” ritüeli gerçekleşmektedir. Köy halkı tarafından kıtlık ve kuraklık dönemlerinde bu durumu önlemek amacıyla yağmur duasına çıkılmakta ve bu alanda kurban kesilip, adaklar adanmaktadır. Bu bağlamda toplumsal nitelikli olan ve çok eski dayanan yağmur duası geleneğinin halen bu yörede sürdüğü görülmektedir.

Isparta Kültürel Miras

Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Kültürel Miraslar Projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, Isparta İli ve ilçelerinde bulunan kültürel miras örneklerinin tespit ve kültür zenginliklerinin topluma tanıtılmasıdır.

Sosyal Medya Biz